مقدمه

کاربر گرامی سپاس گذاریم که نوینش را انتخاب کرده اید. لازم است پیش از استفاده از سرویس ها و خدمات نوینش، با شرایط و قوانین زیر موافقت کنید. لطفا آن ها را با دقت مطالعه کنید.

ورود کاربران به وب‏ سایت نوینش و استفاده از خدمات ارائه شده توسط نوینش، به معنای آگاه بودن و پذیرش و موافقت کامل کاربر با کلیه شرایط و قوانین نوینش و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات نوینش است و رعایت تمامی مفاد آن الزامی است. نوینش سرویس و خدمات خود را تحت شرایط و مقررات این توافقنامه در اختیار شما می‌گذارد و شما به عنوان کاربر این سرویس، ملزم به رعایت تمامی مفاد مذکور در این توافقنامه و تمامی تغییرات و بروزرسانی های احتمالی در مفاد آن در آینده، هستید.

در صورت نقض هر یک از مفاد این توافقنامه و شرایط و قوانین توسط کاربر، نوینش مجاز است دسترسی کاربر را مسدود نماید. لازم به توضیح و یادآوری است که نوینش حق دارد بنا به ضرورت و یا صلاح‌دید، تغییراتی در مفاد توافقنامه خود با کاربران ایجاد کند. این تغییرات می‌تواند در هر زمان و بدون اطلاع‌رسانی به کاربران صورت گیرد. بنابراین کاربران می‌بایست هر چند وقت یکبار و در فواصل زمانی مناسب، مروری بر شرایط و قوانین نوینش در این توافقنامه داشته باشند تا از تغییرات احتمالی آن آگاه شوند.

تمامی م